Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tarja Korteniemi
Kirkonmäentie 32, 95450 Tornio
0407064146
terapeutti.tarja@pp.inet.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tarja Korteniemi
Kirkonmäentie 32, 95450 Tornio
0407064146
terapeutti.tarja@pp.inet.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden ylläpitäminen ja hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Alaikäisiltä asiakkailta tiedot saadaan heidän huoltajiltaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
ATK:lla käsiteltävä aineisto on suojattu teknisin ratkaisuin eikä ulkopuolisilla ole niihin pääsymahdollisuutta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tulee osoittaa yhteyshenkilölle sähköpostilla.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Virhe korjataan välittömästi korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Yrityksen toimintaan ei liity henkilötietojen käsittelyä suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.


20.5.2018

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste